Monday, November 24, 2014

දෙස්පලු කෝළම්

ගජයො බලු වෙන
බල්ලො රජයන
රටම වනසන
තමන් තරවන
දේසපාලන
මැජික් පෙන්නන
සිතැඟි කරවන
නීති අව වන
මුදල රජයන
උනුන් කොටවන
මනස වලලන
ගොනුන් යන මග
යසට පාදා
මොලවලා මිට
වැරෙන් පහරක්
කොපුල් හරහා
ගසා ගොස් ඇත
රටේ වසනා
වැසියනේ අප
මී හරක් මෙන්
ගාල් වී ඇත
බලනු මැන හැර
බුද්ධියේ දොර
මෙවන් කෝළම්
මෙනෙහි කර සොඳ.

ලිව්වෙ රෙන්ටන් ද අල්විස්Sunday, November 23, 2014

Let go all

by Renton de Alwis

Touch deep
seek a moment's truth
a needle prick
pounce aim lift
a seamless bind
climb high reach
peaks snow caps
dive ponds deep
waters blue
fly free-fall drop
skies vast
softly land green
rain-fed fields
love let go all
hold you in me
free empty mind
love, yes... let go all.

Thursday, November 20, 2014

Today

by Renton de Alwis

Not yesterday's today
nor tomorrow's today
another day another time
same sun same moon
new path new ways
Today. Yes! it's today
now of now, today.


Photograph by RdA

අහසෙ නිල නැත

ඊයෙ ඉඳලම ආයෙ වහිනව ඉල් හඳත්  ඉන්         ගොලු වුනා
උදය අහසේ නිල්ල අරගෙන සොරෙකු සේ හිරැ     සැඟවුනා
උන්ගෙ ලෝකයෙ රඟ බලන්නට නෙලුම මහනෙල බය වුනා
පොකුණ අබියස මහලු මැඩියකු හිරැට           යාදින්නට වුනා

සරන විට සරැ සුදක් පෙන්වන කන කොකා අද නැතිද  ආවේ
සේවයට හිරැ තපින වහලේ තලගොයා තව නැතිද        ආවේ
සරා සරනා වල් පරවි කැල නැතිද අද තව තවම           ආවේ
ගොහින් එන්නකො වෙනත් දවසක වැහි වළාවේ ඇයිද ආවේ


රෙන්ටන් ද අල්විස් ලිව්වෙ


Tuesday, November 18, 2014

Beyond it all

by Renton de Alwis

What I seek
must surely be
where all else is
dumped in the junk yards
of butterfly wings

Winds come please
to take ashes like pieces
clouds of yore
make empty spaces
like gallery walls

Stay hung please
streamed free flows framed
works of art blows
minds and hearts
beyond it all

Strange silence falls
deafening hearts and minds
a soft song sung
oozing feelings of
yesterday's cold

dripping dreams
on a wonderland
to search...to find
to please, to seek
but beyond it all ...Friday, November 14, 2014

උදාසිරි අසිරි

මදනල සිපින තුරැ තිර රඟන         රැඟුමන් දකිත
ගිලුනු නටුවෙන් පතක් රඟ රඟා        වෙයි පතිත
පෙර දිනේ වැටුන වැසි තෙමූ මිහි තල       කලත
පොකුණ තෙර කොක් රාළ දඩයමට නෙත යවත

ලේන් කැළ තුරැ සරන වේග රිද්මෙට     නටන
සඳුන්වන් කොහොඹ දළු උළා කන සැටි  දකින
කොවුලියක වපසරිය ගී රසට          අනාගෙන
ගිහින් එන්නට ගියා උදාසිරි              සරාගෙන


රෙන්ටන් ද අල්විස් ලිව්වෙ
Innocence

by Renton de Alwis

Proven beyond any doubt
convicted and bound
a life stays stolen
to be pronounced guilty
guilty of giving
sharing with no reservation
love’s wondrous touch...

a tear at the eye’s corner
gathers more weight
shines in the sun
resists many calls
before it yields 
to gravitational pull...

a whispering sigh
a breath, a gasp of wind
held tunnelled in
let go you must 
as for Godot, 
he will never come.

A Google imageThursday, November 13, 2014

ජීවිතය මහගන්න


ජීවිතේ මහගන්න
හොඳට හයියට.
ඩාන් දාලා වැඩක් නැහැ
ගැලවෙනව වාටියෙන්ම.
වැඩි තන්හාව දුකක්.
එතකොට රති කෙල්ල,
කියල වැඩක් නැහැ එයා ගැන
නැගිට්ට වෙලේ ඉඳලම වැඩ,
පාර සිසාරා ඇවිදිනව.
ඔන්න එනව රඟා නටාගෙන
බඩ පේන්න සාරිය ඔතාගෙන,
හිරිකිතේ බැහැ දරැවොත් බලාගෙන,
රෙද්ද කටුගහක එතිලා ඉරිලා.
දැන් කතාව ඩාන් දාන්න.
ඩාන් දාලා වැඩක් නැහැ,
අර කිව්ව වගෙ...
ජීවිතේ මහගන්න,
හොඳට වෙරට, තදට, හයියට
මැරෙනකන් පවතින්න.

ලිව්වෙ රෙන්ටන් ද අල්විස්Wednesday, November 12, 2014

ඔබ දුටු මා නොදුටු සඳ


එකම සඳවත සුමුදු සිසිලස
ලොව දෙකඩ කර වැතිරෙනා සඳ
ඇයට පායන සඳේ අරැමය
සසල වුනු මා හිතේ ඇඳුනද

එකම හිරැ දෙව් කිරන පහසින්
සඳූද ලෝ ගැබ එලිය වූවද
ඇයිද වෙනසක් ඇයිද වෙනසක්
ඔබ දකින සඳ මා නොදුටු සඳ

ගයා නිමවූ සෝක ගීයක්
මගේ සඳවත පෙලා උන්නද
ඔබේ සඳවත සරා පිනවන
මියැසි සලු එය වසා ලූ වද

හඟිමි දකිනට ඔබ දුටුව සඳ
තවත් දිනයක පායනා කල
සෝක ගීයේ මියුරැ වෘන්දය
සලඹ නදවිය මියැසි පා මත

අරැම දකිනෙමි මා නොදුටු සඳ
සිතින් ගයනා සයන මත හිඳ
සෝක ගීයේ රමණ විරිතින්
ඔබේ සඳ මා සොරාගත්තද

එන්න යන්නකො යන්න එන්නකො
සඳේ සිසිලස තුරැලු කරගෙන
පලස හිම නිමි සඳුට පුද දුන්
හලා හිරැ දැක පුබුදුවන්නට


රෙන්ටන් ද අල්විස් ලිව්වෙMonday, November 10, 2014

කිවුල වීමංසා අත්වැල - නොවැම්බර/ දෙසැම්බර '14 Kiula Vimansa Athwela - Nov./Dec. '14


Morning’s come...

by Renton de Alwis

Like a Zen artist master 
once met in meditation
dissects this form we see beautiful
into million cells of shapeless voids
to understand the beauty of truth
of pain, of want, of greed, of life, of love
of the softness of a morning come
of sun powered days
and moonless nights...

I seek to see a satori truth

and close my eyes
greet rays of sun
in dark disdain.